319 Języki obce
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     Kn 3plb,3pla j.angielski
   
2 8:50- 9:35     Kn 3plb,3pla j.angielski
Kn 3plb,3pla j.angielski
 
3 9:40-10:25 Kn 3glb,3gla j.angielski
Kn 3ptm,3ptb j.angielski
Kn 1tm2,1tm1,1tc,1tb j.angielski
Kn 3ptm,3ptb j.angielski
Kn 4tm1,4tb,4ta j.angielski
4 10:30-11:15   Kn 3gtb,3gm2,3gm1,3gta j.angielski
Kn 3glb,3gla j.angielski
Kn 3gtb,3gm2,3gm1,3gta j.angielski
Kn 4tm1,4tb,4ta j.angielski
5 11:35-12:20   Kn 3gtb,3gm2,3gm1,3gta j.angielski
Kn 3glb,3gla j.angielski
Kn 3glb,3gla j.angielski
Kn 3plb,3pla j.angielski
6 12:40-13:25 Kn 4tm1,4tb,4ta j.angielski
Kn 1tm2,1tm1,1tc,1tb j.angielski
  Kn 3glb,3gla j.angielski
Kn 3plb,3pla j.angielski
7 13:30-14:15 Kn 3Pi j.angielski
       
Obowiązuje od: 10 stycznia 2022
Drukuj plan
wygenerowano 04.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum